Výhry

Vyhlášení soutěže - 23.11. - 29.11.2021

Autor: red Vytvořeno před 10 měsíci
Vyhlášení soutěže - 23.11. - 29.11.2021

Vyhlášení soutěže - 23.11. - 29.11.2021

Profimedia.cz

Soutěž se řídí platným Herním řádem. Toto Vyhlášení soutěže „PRIMA TREFA“ blíže stanovuje vybrané parametry soutěže s názvem Prima Trefa, jak je určeno v Herním řádu soutěže.

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže s názvem „PRIMA TREFA“ (dále jen „ Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 100 00, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání.

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ VYHLAŠOVANÉ SOUTĚŽE

Soutěž

Soutěž se skládá z 1 Základního kola a 1 Online finále.

Doba soutěže

Soutěž proběhne v období od Vyhlášení soutěže - 23.11. - 29.11.2021

Základní kolo

Základním kolem Soutěže se rozumí období, ve kterém může účastník plnit kvalifikační podmínky pro účast v Online finále.

Doba konání základního kola

Základní kolo Soutěže trvá 6 kalendářních dní počínaje prvním dnem od počátku Doby soutěže.

Počet základních kol

V rámci Soutěže proběhne 1 Základní kolo.

Počet Online finále

V rámci Soutěže proběhne 1 Online finále.

Hra

Každá Hra základního kola má podobu 4 otázek. Každá otázka je časově ohraničená a nabízí 4 varianty odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná.

Způsob spuštění Hry

(i) Žeton bude zveřejněn na obrazovce v některém televizním programu Pořadatele s informací o čase, kdy lze spustit Hru a Účastník Hru v určeném čase v Aplikaci spustí

(ii) QR kód bude zveřejněn prostřednictvím komunikačního kanálu Pořadatele odlišného od televizního programu Pořadatele, kdy oznámení bude mít podobu QR kódu zpravidla s názvem či logem Soutěže nebo symbolem spojeným se Soutěží („Žeton“) s informací o čase, kdy lze spustit Hru, respektive platnosti kódu, a Účastník Hru v určeném čase nebo období v Aplikaci spustí.

(iii) Kliknutím na Žeton v Aplikaci („Extra žeton“)

Místo zveřejnění Žetonu nebo QR kódu

Žeton bude zveřejněn na obrazovce v některém televizním programu Pořadatele. QR kód bude zveřejněn prostřednictvím komunikačního kanálu Pořadatele odlišného od televizního programu Pořadatele.

Maximální počet Extra žetonů

Soutěžící může získat za jeden den maximálně 1 Extra žeton.

Způsob získání Zlatých žetonů

Pokud Účastník úspěšně zodpoví všechny otázky v rámci jedné Hry získá Zlatý žeton.

Maximální počet Zlatých žetonů, který je možné získat během základního kola

Během 1 základního kola je možné získat maximálně 15 Zlatých žetonů.

Přenositelnost Zlatých žetonů

Pokud Soutěžící v rámci Soutěže nezíská dostatečný počet Zlatých žetonů pro účast v Online kole, budou tyto Zlaté žetony použitelné pro další Soutěže pořádané v rámci Soutěžního období (čl. I odst. 3 Herního řádu). To zároveň znamená, že se hráčům, kteří do Online kola postoupí, všechny jejich do té doby získané Zlaté žetony mažou a nejsou pro účely dalších Soutěží nijak použitelné.

Kvalifikační požadavky pro účast v Online kole

Pro účast v Online kole musí Soutěžící získat minimálně 3 Zlaté žetony v rámci základního kola Soutěže. Pořadí Soutěžících pro výběr do Online kola je specifikováno v rámci Metody výběru soutěžících do Online kola.

Metoda výběru Soutěžících do Online kola

Po ukončení základního kola Soutěže, bude pořadí Soutěžících, kteří se kvalifikovali do Online kola Soutěže, definováno podle následujícího pořadí uvedených kritérií:

1. Celkový počet získaných použitelných Zlatých žetonů v rámci Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období

2. Celkový počet správně zodpovězených otázek ve všech Hrách Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období, počínaje Soutěží vyhlášené dne 12.10.2021

3. Doba pro získání posledního Zlatého žetonu (od nejkratší od zahájení Soutěže)

Maximální počet Účastníků Online kola

Do Online kola postupuje maximálně prvních 5.000 Soutěžících po vyhodnocení výsledků Základního kola dle Metody výběru Soutěžících do Online kola.

Maximální počet otázek/úkolů Online kola

Online kolo se skládá maximálně z 30 vyřazovacích otázek.

Maximální počet Výherců Online kola

Maximální počet výherců v rámci jednoho Online kola je 10.

Bude-li počet zbylých Účastníků Online kola po zadání všech otázek/úkolů vyšší než maximální počet Výherců, bude pořadí těchto zbylých Účastníků Online kola určeno následovně:

1. Celkový počet získaných použitelných Zlatých žetonů v rámci Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období

2. Celkový počet správně zodpovězených otázek ve všech Hrách Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období, počínaje Soutěží vyhlášené dne 12.10.2021

3. Doba pro získání posledního Zlatého žetonu (od nejkratší od zahájení Soutěže)

Výhry v Online kole

1. - 10.       Cena - Balíček Osmanyho Laffity (obsahuje Hydro Booster, Collagen Emulsion, Snake Cream, Dry Sking Cleansing Water, Skin Cleansing Milk, Dry Skin Mask, Hydro Shower Gel a Body Collagen Gel). Pouze pro nevyřazené účastníky.

Související
Populární