Jak hrát

Vyhlášení soutěže - 1.12. - 14.12

Autor: red Vytvořeno před 1 rokem
Vyhlášení soutěže - 1.12. - 14.12

Vyhlášení soutěže - 1.12. - 14.12

ČTK

Soutěž se řídí platným Herním řádem. Toto Vyhlášení soutěže „Prima Trefa“ blíže stanovuje vybrané parametry soutěže s názvem Prima Trefa, jak je určeno v Herním řádu soutěže.

Pořadatel

Pořadatelem soutěže s názvem „Prima Trefa“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 100 00, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání.

Stanovení základních parametrů vyhlašované soutěže

Soutěž

Soutěž se skládá z jednoho Základního kola a Online finále.

Doba soutěže

Soutěž proběhne v období od 1.12.2020 od 9:00 hodin do 14.12.2020.

Základní kolo

Základním kolem Soutěže se rozumí období, ve kterém může účastník plnit kvalifikační podmínky pro účast v Online finále.

Doba konání základního kola

Základní kolo Soutěže trvá 13 kalendářních dní počínaje prvním dnem od počátku Doby soutěže.

Počet základních kol

V rámci Soutěže proběhne jedno Základní kolo.

Hra

Každá Hra základního kola má podobu 4 otázek. Každá otázka je časově ohraničená a nabízí 4 varianty odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná.

Způsob spuštění Hry

(i)      Žeton bude zveřejněn na obrazovce v některém televizním programu Pořadatele s informací o čase, kdy lze spustit Hru a Účastník Hru v určeném čase v Aplikaci spustí

(ii)    Kliknutím na Žeton v Aplikaci („Extra žeton“)

Maximální počet Extra žetonů

Soutěžící může získat za jeden den maximálně jeden Extra žeton.

Způsob získání Zlatých žetonů

Pokud Účastník úspěšně zodpoví všechny otázky v rámci jedné Hry získá Zlatý žeton.

Maximální počet Zlatých žetonů, který je možné získat během základního kola

Během jednoho základního kola je možné získat maximálně 20 Zlatých žetonů.

Přenositelnost Zlatých žetonů

Pokud Soutěžící v rámci Soutěže nezíská minimální počet Zlatých žetonů pro účast v Online kole, budou tyto Zlaté žetony použity pro další Soutěže pořádané v rámci Soutěžního období (čl. I odst. 2 Herního řádu).

Kvalifikační požadavky pro účast v Online kole

Pro účast v Online kole musí Soutěžící získat minimálně 5 Zlatých žetonů v rámci základního kola Soutěže. Pořadí Soutěžících pro výběr do Online kola je specifikováno v rámci Metody výběru soutěžících do Online kola.

Metoda výběru Soutěžících do Online kola

Po ukončení základního kola Soutěže, bude pořadí Soutěžících, kteří se kvalifikovali do Online kola Soutěže, definováno podle následujícího pořadí uvedených kritérií:

1.   Celkový počet získaných Zlatých žetonů v rámci Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období

2.   Celkový počet správně zodpovězených otázek ve všech Hrách Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období

3.   Doba pro získání posledního Zlatého žetonu (od nejkratší)

Maximální počet Účastníků Online kola

Do Online kola postupuje maximálně prvních 2.000 Soutěžících po vyhodnocení výsledků Základního kola dle Metody výběru Soutěžících do Online kola.

Maximální počet otázek/úkolů Online kola

Online kolo se skládá maximálně z dvaceti vyřazovacích otázek.

Maximální počet Výherců Online kola

Maximální počet výherců v rámci jednoho Online kola je deset.

Bude-li počet zbylých Účastníků Online kola po zadání všech otázek/úkolů vyšší než maximální počet Výherců, bude pořadí těchto zbylých Účastníků Online kola určeno následovně:

1.     Celkový počet získaných Zlatých žetonů v rámci Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období

2.     Celkový počet správně zodpovězených otázek ve všech Hrách Základních kol všech Soutěží pořádaných v rámci Soutěžního období

3.     Doba pro získání posledního Zlatého žetonu (od nejkratší)

Výhry v Online kole

1. - 10.  Cena - Marimex Bazén Florida 3,05x0,91m bez příslušenství a vybrané příslušenství (schůdky k bazénu, kartušová filtrace 2m3/h + hadice a příslušenství, instalační sada k bazénům, skládací malá hladinová sítka s alu tyčí, krycí plachta pro bazén Florida 3,05m, podložka pro bazén 3,05m, malý plovák Olympic, startovací sada bazénové chemie Marimex) v celkové hodnotě 9.193 Kč. Pouze pro nevyřazené účastníky.

Související
Populární